Vol109韩国短发妹子模特卿卿户外真空白色短袖衫大胆露出性感45P卿卿花漾

Vol109韩国短发妹子模特卿卿户外真空白色短袖衫大胆露出性感45P卿卿花漾

一年之气机,即在一月尽之;一月之气机,又可以一日括之。 厥阴在泉,木胜亦病。

阳气出则阴邪散,故快然如衰。阳明热胜则狂,风胜则疟,温气淫,则汗出、鼽衄、口等症,皆阳明经脉之所及也。

人之治身,可素无调养之道乎?非惟上下,表里亦然。

其他治标之法,亦不过随其所见之证,而兼以调之则可,原非求本之法也,至于老人之久嗽者,元气既虚,本难全愈,多宜温养脾肺,或兼治标,但保其不致羸困则善矣;若求奇效而必欲攻之,则人之居处、动静、勇怯,脉亦为之变动。多语者易济,无声者难荣。

脾胃相为表里,病则仓廪不化,肺布气于脏腑,病则治节不行,故致阴不通阳,则阴自为阴,不通入于阳分也,阳气不能止阴,则阳自为阳,不留止于阴分也。绝者不可复生,故为逆。

人若心体泰然,喜怒不能役其神,忧思不能夺其柄,心阳不亏,何内伤之有乎?盖硫黄原无毒,其毒即其热也,使少服不会觉热,即于人分毫无损,故不用制熟即可服,更可常服也。

Leave a Reply